University Hymn

Music and Lyrics: Fr. Ranhilio Callangan Aquino
Musical Arrangement: Joel A. Daquioag, Jr.

Fount of our visions, cradle of our dreams,
well-spring of the fondest hopes
for the youth of this our vale.
God bless you, our University
God go before you always.
That we your sons and daughters
be servants of truth
Guardians of justice and instruments of love
Rise without fear for our freedoms.
Search without ceasing for all that is true.
God be with you, our cherished CSU,
May His light ever unfold you.

University March

Sa luntiang lambak ng Cagayan
Sumilang ang isang pamantasan
Duyan ng mga kabataan
Sagot tuklas sa karunungan
Panatilihin ang pag-unlad
Minamahal naming CSU
Turo't sining mo ay ilahad
Ang bukas naming ay hawak mo.
Dinggin tawag ng kaunlaran
Isip kabataa'y lawakan
Saliksik pasuri'y tibayan
Buhay at bayan ay yayaman
Bathalang gabay ng CSU
Buksang liwanag ang landas mo
Murang isipa'y bigyang payo
Lakad naming ay taas noo.